Guidning
Vi möter upp vid vingården som ligger i Beteby, 2 km söder om Mörbylånga kyrka.
Bokning efter överenskommelse.
Vi berättar om idén, odlingen och framställningen.
Guidningen sker på svenska om inget annat efterfrågats och överenskommits. 
Väl tilltagen parkering finns intill vingården.

Tidsåtgång
Besöket beräknas till 1 timme med information, frågor och rundvandring.

Pris för guidning
Grupper i buss: 1.000:- + moms
F-skattsedel finns.
Mindre grupp:  50:- per person

Kontakt:
Eva:  mobil  0733-662774
Adress: Håks Gård,  Eva Gustafsson, Beteby 111, 386 61 Mörbylånga
E-post: haksgard@oland.in     

För karta klicka här!