Vi i familjen Gustafsson på Håks Gård hälsar Er välkomna till denna hemsida. Vi hoppas Ni får en trevlig och inspirerande stund. Vi berättar lite allmänt om vår verksamhet men i synnerhet om vingården och kryddodlingen.

Gården i Beteby har anor sedan 1700-talet och vi är den 6:e generationen jordbrukare som har förmånen att odla marken på denna fantastiska plats. 
 
På Öland är det vanligt att man i folkmun förkortar efternamnen, Håkansson som Evas farfar bringade till släkten blev alltså till Håk, därav gårdsnamnet.      


Conny, Emy och Eva

Håks Gård 100 år
I början på 1900-talet 
Håks gård 100 år senare
100 år senare

På gården har genom tiderna odlats spannmål, många olika specialgrödor
och vall.
Förfäderna skulle blivit mäkta förvånade om de vetat att det skulle bli en
vingård på den jord de så flitigt brukat.                   

I höskörden förr
Höskörd  förr.....

....och nu

Djur har det alltid funnits på gården. Från början mjölkor och arbetshästar,
sedan grisar och får. Idag finns ridhästar som hobbysysselsättning på gården.   
                                                

Aga Panthus som blev 34 år
En underbar kamrat, min Agapanthus


Lilla Bellezza är ute på sin första
promenad i livet med mamma Isabel


Härligt vårutsläpp  
Gårdens gris
Kontakt

År 2000 kom idén att anlägga en vingård. Tanken mognade efterhand och
efter att ha undersökt möjligheterna och skaffat lite fakta så startade vi
en försöksodling 2001

Nu efter några år ser vi vad som fungerar men vi inser också att det är en
oändlig väg att gå för att bli riktigt duktig.

Utmaningar har dock alltid lockat så på den vägen är det…